Poradna - poruchy řeči

Dvůr Králové nad Labem

Vítejte na internetových stránkách poradny, která se svou činností specializuje na oblast poruch řeči. Našim klientům nabízíme individuální přístup, plánování jednotlivých sezení dle aktuální potřeby, konzultační činnost v oblasti poruch řeči, práci s rodinou.

Nabízené služby

Poskytované služby jsou zaměřené na:

 • nácvik správné výslovnosti
 • dechové a hlasové cvičení
 • rozvoj celkové osobnosti dítěte – hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, motorika mluvidel, pravolevá orientace apod.
 • rozvoj sluchové a zrakové percepce, rozvoj slovní zásoby
 • přípravu dětí předškolního věku na vstup do školy
 • práci s dětmi s opožděným vývojem řeči
 • práci s dětmi se specifickými poruchami učení

Rodičům je poskytována poradenská činnost v oblasti rozvoje řeči dítěte, možnost poskytnutí metodických materiálů.

Průběh sezení

Při prvním setkání proběhne základní vstupní vyšetření, kde bude sledována úroveň komunikačních schopností.

Každé následné setkání bude probíhat na základě dohody dle aktuální potřeby klienta. Délka jednotlivých sezení trvá 30 minut a déle.

Ceník

Základní vstupní vyšetření200 Kč
Jednotlivé konzultace180 Kč

Představení

Mgr. Denisa Chrpová

Bakalářské studium – Univerzita Hradec Králové, obor Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami řečové komunikace, státní závěrečná zkouška - speciální pedagogika, logopedie, surdopedie

Magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, obor Speciální pedagogika, státní závěrečná zkouška – speciální pedagogika, logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení, pedagogika, psychologie

Absolvované kurzy a semináře

 • Posouzení vývoje dítěte předškolního věku
 • Rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti
 • Hudebně-taneční hrátky s předškoláky

Zkušenosti z praxe

 • učitelka ZŠ speciální a ZŠ praktická – předmět Řečová výchova
 • učitelka MŠ - speciální třída logopedická

Mgr. Andrea Nohejlová

Bakalářské studium – Univerzita Hradec Králové, obor Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami řečové komunikace, státní závěrečná zkouška - speciální pedagogika, logopedie, surdopedie

Magisterské studium – Univerzita Hradec Králové, obor Speciální pedagogika, státní závěrečná zkouška – logopedie, surdopedie, speciální pedagogika, ucelená rehabilitace, management neziskového sektoru

Absolvované kurzy a semináře

 • Využití prostředků AAK k rozvoji komunikačních kompetencí předškolních dětí

Zkušenosti z praxe

 • vychovatelka v ZŠ logopedické

Kontakty

Mgr. Denisa Chrpová

Telefon605374280
Emailchrpova.poradna@seznam.cz

Mgr. Andrea Nohejlová

Telefon704747699
Emailnohejlova.poradna@seznam.cz

Kde nás najdete?

náměstí Odboje 316

Dvůr Králové nad Labem, 544 01

1. poschodí